Podpisz się pod życzeniami dla Ukrainy

Z okazji urodzin składamy życzenia najbliższym. Warto złożyć je także Ukrainie. Życzenia można złożyć na wiele sposobów. My zachęcamy do podpisania się pod wspólnymi życzeniami dla Ukrainy. Życzenia z podpisami przekażemy na ręce Ambasadora Ukrainy w RP

Drodzy Przyjaciele, Droga Ukraino!

Jesteśmy z Wami świętując wspólnie 25 lat niepodległości waszego kraju i zarazem naszego najbliższego sąsiada!

Życzymy Wam: Mnohaja lita!

 

Polska w 1991 r. jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, gdyż przekonanie o tym, że „Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy i niepodległej Ukrainy bez niepodległej Polski”, wpajali nam w ciągu dekad istnienia PRL-u i ZSRR, Jerzy Giedroyc i Jacek Kuroń, główni architekci współpracy polsko-ukraińskiej.

Jesteśmy świadomi tego, jak dużą cenę musiało zapłacić w przeszłości i płaci dzisiaj społeczeństwo ukraińskie za utrzymanie integralności terytorialnej i niepodległości swego kraju, za swoje demokratyczne aspiracje. Tysiące zabitych, setki tysięcy uchodźców z Krymu i wschodu Ukrainy, zniszczone miasta i wsie, ból i łzy, to bardzo wysoka cena.

W tych trudnych dla Ukrainy chwilach w gestach solidarności byliśmy razem: Polacy, społeczność ukraińska w Polsce, obywatele Ukrainy pracujący, mieszkający i studiujący w Polsce. Solidarność ta przyjęła różne formy: demonstracje w wielu miastach Polski, listy otwarte i apele, pomoc humanitarną dla rannych i ich rodzin, dla uchodźców, transport rannych z Majdanu do szpitali w różnych regionach Polski, wsparcie dla procesów zmian demokratycznych i reform na Ukrainie, spotkania z ukraińskimi intelektualistami, ekspertami, artystami podczas debat, pokazów filmów, wydarzeń kulturalnych, organizację polskich wyborczych misji obserwacyjnych. Kierowało nami przekonanie o tym, że nie możemy zostawić Ukraińców samych.

Jednak Ukraina dla nas, autorów życzeń dla Was, jest także, a może przede wszystkim, krajem wspaniałych ludzi, niespożytej energii, wspaniałej kultury, urzekającej przyrody i różnorodnej architektury! Krajem, który chcemy odwiedzać, z którym chcemy współpracować i wspólnie cieszyć się z Waszych sukcesów, takich jak choćby podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z UE czy zwycięstwa krymsko-tatarskiej śpiewaczki, Jamala | Джамала, podczas tegorocznego festiwalu Eurowizji!

Życzymy Ukrainie i Wam, nasi Drodzy Przyjaciele pokoju, wielu dekad stabilnego rozwoju, spełnienia Waszych europejskich aspiracji, a nam wszystkim przyjaźni i współpracy.

Jest taka nasza ulubiona ludowa piosenka ukraińska, którą chcemy wraz z Wami zaśpiewać w roku 25-lecia Waszej niepodległości:

Jak długo byśmy nie śpiewali
I tak zakończyć czas
Najlepsze życzenia przyjmijcie od nas
Niech wam i nam wiedzie się
Abyście wy i my szczęśliwi byli
Niechaj wam i w miastach i wsiach
Radośnie na sercu będzie
A na stołach przybędzie
Niech bieda i nieszczęście
omijają wasz dom
Zdrowia życzymy wam
Żegnajcie przyjaciele
Kłaniamy się nisko wam
Szczęścia wszyscy życzymy wam!
Przyjaciele z Polski

Дорогі Друзі, Дорога Україно!

Ми з Вами у спільному святкуванні 25-ліття незалежності Вашої країни, яка водночас є нашим найближчим сусідом!

Бажаємо Вам: Многая літа!

У 1991 році Польща першою визнала незалежність України, оскільки переконання у тому, що «немає незалежної Польщі без незалежної України і незалежної України без незалежної Польщі», прищеплювали нам впродовж десятиліть існування ПНР і СРСР, Єжи Ґедройць і Яцек Куронь – головні архітектори польсько-української співпраці. Ми свідомі того, яку велику ціну довелося заплатити у минулому i доводиться платити нині українському суспільству за збереження цілісності і незалежності своєї країни, за свої демократичні устремління: тисячі убитих, сотні тисяч біженців з Криму і сходу України, знищені міста і села, біль і сльози.

У ці важкі для України моменти в жестах солідарності ми були разом: поляки, українська громада у Польщі, громадяни України, що проживають і навчаються в Польщі. Ця солідарність мала свій вираз у різних формах: демонстрації у багатьох містах Польщі, відкриті листи та відозви; гуманітарна допомога для поранених і їх сімей, для біженців; перевезення поранених з Майдану до лікарень у Польщі; підтримка процесів демократичних перетворень і реформ в Україні; зустрічі з українськими інтелектуалами, експертами, митцями в ході дебатів, демонстрації фільмів, культурних заходів; організація польських спостережницьких місій. У цих діях нами керувало переконання, що не можемо залишити українців наодинці.

Однак для нас, авторів цих побажань на Вашу адресу, Україна є також, а може, й передусім, країною прекрасних людей, невичерпної енергії, величної культури, чарівної природи i розмаїття архітектури! Країною, яку ми хочемо відвідувати, з якою хочемо співпрацювати i спільно радіти з приводу Ваших успіхів, зокрема таких, як підписання Угоди про асоціацію з ЄС чи перемога кримськотатарської співачки Джамали на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення!

Бажаємо Україні і Вам, наші дорогі друзі, миру, багато десятиліть стабільного розвитку, реалізації ваших європейських устремлінь, a нам усім – дружби і співпраці.

Є одна українська народні пісня, яку хочемо разом з Вами заспівати у рік 25-ліття Вашої незалежності:

Скільки б не співали,
А кінчати час,
Кращі побажання
Ви прийміть від нас. 
І в Вас, і в нас
Хай буде гаразд!
Що б Ви, і ми
Щасливі були! Хай у всіх Вас буде –
В місті і в селі –
Радісно на серці,
Повно на столі! Хай біда і горе
Обмина ваш дім,
Доброго здоров’я
Зичим Вам усім! Прощавайте, друзі,
Вам низький поклін,
Щастя Вам бажаєм
Всі ми, як один!
Друзі з Польщі