Wołanie z Werchraty – Відозва з Верхрати

Wołanie z Werchraty

Apel ten wysyłamy stając nad zdewastowanymi ukraińskimi grobami na cmentarzu we wsi  Werchrata i w nieistniejącej od 1945 r. ukraińskiej wsi Monastyr w gminie Horyniec. Przed tygodniem barbarzyńcy zniszczyli postawiony w 1993 roku obelisk poświęcony pamięci 19 mieszkańców Werchraty, w tym żołnierzy UPA, obywateli RP, którzy zginęli podczas II wojny światowej i tuż po niej z rąk żołnierzy niemieckich, sowieckich, wreszcie z rąk polskich komunistów. Od początku agresji rosyjskiej na Krymie i Donbasie zbezczeszczono w Polsce – czasem wielokrotnie – osiem ukraińskich cmentarzy, krzyży czy obelisków, w tym groby sfinansowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (na przykład mogiły na cmentarzu wojskowym w Pikulicach). Filmy z aktów bezczeszczenia cmentarzy i obelisków są dokonywane pod marką organizacji Obóz Wielkiej Polski i publikowane są na kanale YouTube przez Polaka, członka tejże struktury, walczącego po stronie prorosyjskich separatystów na Donbasie.

Pochylając się nad grobami w Werchracie i Monasterzu prosimy o wybaczenie i wołamy:  nie ma naszej zgody na niszczenie grobów, cmentarzy, pomników! Wiemy, że dotyczą trudnej często przeszłości. W Polsce są upamiętnienia z czasów zaborów, powstań, potopu szwedzkiego, dwóch wojen światowych. Są groby niemieckie, rosyjskie, szwedzkie, ukraińskie. A polską tradycją jest szacunek dla zmarłych! Niech spoczywają w pokoju.

Pamiętamy straszne czasy, kiedy macew z żydowskich cmentarzy używano do budowy dróg. Pamiętamy ból towarzyszący zniszczeniu kamieni katyńskich, przy których modliły się rodziny pomordowanych, zdjęcia Cmentarza Orląt rozjeżdżonego przez sowieckie czołgi. A dziś w wolnej Polsce znów widzimy, jak narasta zgoda na zorganizowane akcje niszczenia cmentarzy, grobów, pomników, fizyczne atakowanie procesji. Narastają nastroje pogromowe. Coraz częściej symbolem „wroga ojczyzny” staje się Ukrainiec, uchodźca, emigrant, człowiek o innym kolorze skóry, a nawet mówiący w obcym języku profesor.

Dlatego patrząc dziś na zniszczone groby w Werchracie i Monasterzu wołamy: opamiętajmy się! Obojętność, podobnie, jak mowa nienawiści, pełne agresji napisy na domach, niszczenie nagrobków, atakowanie ludzi idących w procesji, modlących się na grobach przodków niszczą nasz wspólny dom. Zatruwają myśli naszych dzieci. Prowadzą do pożaru, w którym nie będzie wygranych.

Apelujemy szczególnie do środowisk inteligenckich, gdyż to one kształtują społeczną świadomość, co oznacza, że biorą za nią odpowiedzialność.

Zwracamy się do władz i osób duchownych: Oczekujemy Waszej obecności w każdym miejscu, w którym zniszczony zostanie cmentarz, wybita zostanie szyba w kościele, cerkwi, meczecie, synagodze.

Nie pozwólmy, by normalne w demokratycznym społeczeństwie spory, przenosić na cmentarze i do świątyń, by obrażano i atakowano naszych bliźnich.

Wołamy do Was, do nas wszystkich znad zdewastowanych grobów ze wsi Werchrata, i Monasterz. Postępujmy tak, byśmy nie musieli stanąć na grobami ludzi, którzy będą ginąć, bo będzie za późno aby temu zapobiec.

Werchrata, Monasterz, 16 października 2016 r.

 

 

Відозва з Верхрати

Це звернення ми висилаємо, стоячи над зруйнованими українськими могилами на цвинтарі у селі Верхрата і, не існуючому з 1945 року, українському селі Монастир у гміні Горинець. Тиждень тому варвари знищили встановлений у 1993 році надгробок, поставлений на честь 19-ом мешканцям Верхрати, у тому числі й воякам УПА, громадянам Польщі, які загинули в часи ІІ світової війни і одразу після її закінчення від рук німецьких солдатів, радянських та, врешті, польських комуністів. Від початку російської агресії в Криму та на Донбасі зплюндровано – часами кількаразово – вісім українських цвинтарів, хрести чи надгробки, у тому числі й могили, повсталі на кошти Ради Охорони Пам’яті Боротьби і Мучеництва (наприклад, могили на військовому цвинтарі у Пікуличах). Відео з актів вандалізму на цвинтарях та надгробках позначені знаком Табору Великої Польщі (поль. OWP) публікуються на каналі YouTube поляком, членом цієї організації, який зараз воює на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі.

Схиляючись над могилами у Верхраті та Монастирі, просимо про вибачення і закликаємо: немає нашої згоди на нищення могил, цвинтарів, пам’ятників!          Знаємо, що вони є частиною важкого минулого. У Польщі є увіковічнення з часів окупації, повстань, шведського потопу, двох світових воєн. А польською традицією є повага до померлих! Нехай спочивають у мирі.

Пам’ятаємо страшні часи, коли мацеву з єврейських цвинтарів використовували до будівництва доріг. Пам’ятаємо біль, який супроводжувався знищенням катинського каміння, при якому молились родини замордованих, фотографії Цвинтаря Орлят, який був зрівняний з землею радянськими танками. А сьогодні у вільній Польщі знову бачимо, як зростає дозвіл на організовані акції знищення цвинтарів, могил, пам’ятників, фізичний напад на процесію. Зростають погромні настрої. Все частіше символом “ворога батьківщини” стається українець, біженець, мігрант, людина з іншим кольором шкіри, а навіть, професор, який публічно говорить іноземною мовою.

Для того, дивлячись сьогодні на знищені могили у Верхраті та Монастирі закликаємо: опам’ятаймося! Байдужість, схоже як і мова ненависті, наповнені агресією написи на будинках, знищення надгробків, атакування людей, які йдуть у процесії, які моляться на могилах предків, нищать наш спільний дім. Отруюють думки наших дітей. Допроваджують до пожеж, в яких не буде тих, хто переміг.

Звертаємось особливо до інтелігентських середовищ, оскільки це вони формують суспільну свідомість, а це означає, що вони відповідальні за неї.

Звертаємось до влади і представників духовенства: Очікуємо на Вашу присутність у кожному місці, в якому буде знищено цвинтар, вибитим буде вікно у костелі, церкві, мечеті, синагозі.

Не дозволимо, щоб звичні у демократичному суспільстві суперечки, переносити на цвинтарі і до святинь, щоб ображали та атакували наших ближніх.

Звертаємось до Вас, до всіх нас з під зруйнованих могил з села Верхрати і Монастиря. Чиньмо так, щоб ми не мусіли стояти над могилами людей, які будь гинути, бо буде занадто пізно, щоб цьому запобігти.

Верхрата, Монастир 16 жовтня 2016 року.

 

Lista sygnatariuszy apelu „Wołanie z Werchraty”, w tym uczestników spotkania nad grobami:

Список підписантів відозви «Заклик з Верхрати», в тому числі учасників зустрічі над могилами:

Adam Balcer (Warszawa), Jan Bartmiński (Przemyśl), Ks. Stefan Batruch (Lublin), Maryla i Janusz Bazydłowie (Lublin), Edwin Bendyk (Warszawa), Bogumiła Berdychowska (Warszawa), Czesław Bielecki (Warszawa), Maniucha Bikont (Warszawa), Barbara i Ryszard Bill (Warszawa), Anna Bentyn (Gniezno), Martyna i Włodzimierz Bogaczyk (Poznań), Marcin Bosacki (Warszawa), Julie Boudreaux (Nowy Sącz), Beata Budzik (Nowy Sącz), Halina Bortnowska-Dąbrowska (Warszawa), Zbigniew Bujak (Warszawa), prof. Wojciech Burszta, Jan Byra (Zamość), Andrzej Brzeziecki (Kraków), Iza Chruślińska (Warszawa), Katarzyna Chimiak (Warszawa), Wacław Czakon (Lublin), Helena Datner,  Katarzyna Dąbek, Anna Dąbrowska (Lublin), Jan Andrzej Dąbrowski (Wrocław), Alicja Derkowska (Nowy Sącz), dr Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa), Patrycja Dołowy (Warszawa), o. Tomasz Dostatni OP (Lublin), Justyna Duriasz-Bułhak (Warszawa), Anastazja Dwulit (Warszawa), Krystyna Engelking (Warszawa), Romana Feliks (Warszawa), Przemysław Fenrych (Szczecin), Konstanty Gebert (Warszawa), Grzegorz Gromadzki (Warszawa), Artur Grossman (Lwów), Mirosław Gryń (Warszawa), Michał Guć (Gdańsk), Witek Hebanowski (Warszawa), prof. Ola Hnatiuk (Kijów), Witold Horowski (Poznań), Barbara Imiołczyk (Warszawa), Iwona Jakubowska-Branicka (Warszawa), Małgorzata Januszkiewicz (Warszawa), Bohdan Jurczyszyn (Warszawa), Adolf Juzwenko (Wrocław), prof. Antoni Z. Kamiński (Warszawa), Ksenia Kaniewska (Warszawa), Magdalena i Janusz Kijowscy (Warszawa), Michał Klinger (Warszawa), Marcin Kołodziejczyk (Warszawa), Marcin Konieczny (Warszawa), Julia M. Koszewska (Warszawa), dr Agnieszka Kościańska (Warszawa), Piotr Kościński (Warszawa), Maria Kotowska (Warszawa), prof. Andrzej S. Kowalczyk (Warszawa), Sergiusz Kowalski (Warszawa), Jacek Kozłowski (Warszawa), Marcin Król (Warszawa), Agnieszka Krysik (Warszawa), Aleksandra Kujawska (Warszawa), Ewa Kulik (Warszawa), dr Jan Kuriata (Koszalin), Danuta Kuroń (Warszawa), dr Małgorzata Kuzbida (Przemyśl), Jan Lasocki (Londyn ), Andrzej de Lazari (Łódź), Jadwiga Linde-Usiakniewicz,  Anna Łazar, Cezary Łazarewicz (Warszawa), Stanisław Łubieński (Warszawa), Karolina Łukaszewicz (Warszawa), Michał Maziarz, Marta Mazuś (Warszawa), prof. Andrzej Mencwel (Warszawa), Iwona Michalik (Warszawa), prof. Janusz Mieczkowski (Szczecin), Szymon Modrzejewski (Przemyśl), Paweł Moras (Warszawa) Teresa Oleszczuk (Warszawa), Zbigniew Olkiewicz (Warszawa), Joanna i Janusz Onyszkiewiczowie (Warszawa), Jan Osiński (Warszawa), Grzegorz Pac (Warszawa), dr Agnieszka Pasieka (Wiedeń), Alicja Pacewicz (Warszawa), dr Michał Paziewski (Szczecin), Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Warszawa), Bartosz Piechowicz (Warszawa), Antoni Pilch (Przemyśl), Józef Pinior (Wrocław), prof. Krzysztof Podemski (Poznań), Emilia Potoniec-Tokarska (Nowy Sącz), Wojciech Przybylski (Warszawa), Danuta Przywara (Warszawa), Marzena Rafalska (Łomża), Jacek Rakowiecki, Joanna Rasińska (Nowy Sącz), Jerzy Rejt (Warszawa), Wiesław Romanowski (Warszawa), Agnieszka Romaszewska (Warszawa), prof. Anna Rosner (Warszawa), Andrzej Rosner (Warszawa), Mirosław Rowicki (Warszawa), dr Julita Agnieszka Rybczyńska (Lublin), prof. Irena Sawicka (Warszawa), Radosław Sikorski (Warszawa), Łukasz Saturczak (Warszawa), Andrzej Seweryn (Warszawa), Mirosław Skórka (Warszawa), Tomasz Słupski (Warszawa), dr hab. Aleksander Smaliańczuk, Eugeniusz Smolar (Warszawa), Paweł Smoleński (Warszawa), ks. Kazimierz Sowa (Warszawa), Grzegorz Spodarek (Warszawa), Barbara i Krzysztof Stanowscy (Lublin), Adam Stanowski (Lublin), Andrzej Stanowski (Lublin), Karol Stanowski (Lublin), Agata Stafiej-Bartosik (Warszawa), Krzysztof Robert Stasiak (Warszawa), Agata Stebakow (Warszawa), Jolanta Steciuk (Warszawa), prof. Jerzy Stępień (Warszawa), Stanisław Stępień (Przemyśl), dr hab. Jolanta Sujecka, Małgorzata Szejnert (Warszawa), Wiktor Szostało (Kołobrzeg), Marek Sztark (Wrocław), Robert Szuchta (Warszawa), Jacek Świąder (Warszawa), dr Joanna Tokarska-Bakir (Warszawa), dr Patrycja Trzeszczyńska (Kraków), Piotr Tyma (Warszawa), Andrzej Urbanik (Warszawa), Nedim Useinow (Warszawa), Aleksandra Wawdejuk (Warszawa), Waldemer Weihs (Wałbrzych), Teresa Wasiak (Warszawa), ks. Alfred Wierzbicki ( Lublin) Wojciech Wilk (Warszawa), Ewa Winiarska (Warszawa), Katarzyna Winiarska (Warszawa), Paweł Winiarski (Warszawa), Agnieszka Wiśniewska (Warszawa), Michał Wojtczak (Toruń), Kazimierz Woycicki (Warszawa), Olga Wójtowicz (Lublin), Ludwika i Henryk Wujcowie (Warszawa), Krystyna Zachwatowicz-Wajda (Warszawa), Jolanta Zarembina (Warszawa), Tadeusz Zawadzki (Warszawa), Aleksandra Zińczuk (Lublin)

Podpisz się pod apelem! / Підпиши заклик!

Podpisali także  / Серед підписантів:

Robert Gmiterek
Narol
dr Bożena Pactwa
Katowice
Jan Haponiuk
Bartoszyce
Jan Haponiuk
Bartoszyce
Jan Dąbkowski
Warszawa
Elżbieta Kozłowska
Brodnica
Elżbieta Kozłowska
Brodnica
Wiesław Augustynowicz
Żywiec
Yaroslav Baida
Olsztyn
Jean Dewailly
Gesiki
Irena Dewailly
Gesiki
Mateusz Zieliński
Włocławek
Oleksandr Alf'orov / Олександр Алфьоров
Kyiv
Katarzyna Kapeluch
Warszawa
Michał Bzdel
Legnica
Michał Bzdel
Legnica
Michał Bzdel
Legnica
Michał Kajda
Olsztyn
Ewa Kalinowska
Warszawa
Olga Kich-Masłej
Kraków
Maria Macełko
Bartoszyce
Józef Macełko
Bartoszyce
Helena Kostyszyn
Olsztyn
Jan Krat
Nidzica
Danil Poliluev / Данило Полілуєв
Wrocław
Marcelina Jakimowicz
Wrocław
Dariusz
Stola
Barbara Woźniak-Młotkowska
Gliwice
Олена Самаріна
Харкіа
Magdalena Skawińska
Wrocław
Marzena Kowalska
Szczecin
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
Gdańsk
Bogumiła Cirocka
Banino
Agata Rokicka
Szczecin
Jarosław Bzdel
Olsztyn
Hanna Kantor - Bzdel
Olsztyn
Olga Sikora
Kraków
Anna Leskiw
Przemyśl
Jarema Leskiw
Kraków
Vira Yanklevych
Zhydachiv
Tetiana Logwynowska
Poznań /Melitopol
Zygmunt Piotr Cywiński
Szczecin
Danuta Musińska
Warszawa
Jan Prosiński
Oława
Maria Prosińska
Oława
Yurij Nakonechnyj/ Юрій Наконечний
Warszawa, Lviv/Варшава, Львів
Karolina Grzywnowicz
Kraków
Микола Воєвода
Morshyn
Izabela Czumak
Lublin
ієром. Ігор Гарасим ЧСВВ
Кентшин
Anna Rodziewicz-Maszlanka
Celestynów
Kazimierz Miszczak
Warszawa
Taras Andruchowycz
Warszawa/Iwano-Frankiws'k
Lidia Iwaniuch
Warszawa
Lidia Zalitacz
Warszawa
Irena Trojanowski
Locust Valley State NY USA
Олена Фуштей
Чернівці
Bohdan Shvets
Львів
Роман Сидорчук
Рівне
Valentyn Kharlov
Lviv
Barbara Klimczak
Warszawa
Dawid Wachowski
Piła
Helena Górska
Lwów
Bogusław Tabaka
Srokowo
Andrzej Kubik
Łódź
Julia Doszna
Łosie
Ірина Тимечко
Львів
Andrzej Basow
Charków
Olena Shynarovska
Lwów
Karol "Karol" Ejgenberg
Warszawa, www.muzykant.folk.pl
Hanna Augustynowicz
Filadelfia
Piotr Mocniak
Książnice Wielkie
Kamila Zebik
Warszawa
Jacek Kluczkowski
Warszawa
Андрій Гнида
Львів
Oksana Petrynych
Rzeszów
Hanna Abramowicz
Lublin
Iryna Pelenska
Morshyn
Mykola Lylo
Turka
Kostiantyn Mazur
Poznań
Taras Martynyak
Peremyslanu
Roksolana Barchuk
Kosiv
Victor
Bagan
Olga Korbylo
Lviv
Halyna Lytvyn
Lviv
Krystyna Knapik
Warszawa
Krystyna Knapik
Warszawa
Krystyna
Knapik
Jarosław Leskiw
Przemyśl
Ihor Salamon
Wrocław
Kazimierz Pacuski
Warszawa
Jerzy Bartmiński
Lublin
Piotr Łucjan
Lublin
Karolina Oraczewska-Fijewska
Lublin
Dorota Felman
Warszawa
Agnieszka Gorczyńska
Lublin
Szymon Furmaniak
Lublin
Anna Jarzębska
Kraków
Radosław Dors
Warszawa
Андрій Павлович
Варшава
Jerzy Dobrzański
Zwierzno
Maria Dobrzańska
Zwierzno
Anna Winnicka
Koszalin
Katarzyna Jabłońska
Otwock
Viktor Baron
D 02826 Görlitz/PL Zywiec
Wasyl Zwarycz
Warszawa
Jurij Banachewycz
Warszawa
Justyna Sobolewska
Warszawa
Czesław Szawiel
Łobez
Lena Dziadkiewicz
Warszawa
Karolina Olszewska
Warszawa
Lidia Lalak-Szawiel
Łobez
Andrzej Misiuk
Warszawa
Zofia Radzikowska
Krakow
Włodzimierz Ferenc
Przemyśl
Mikołaj Durkiewicz
Kijuv
Anton Blazheyev
Lublin
Mariusz Michalczuk
Białystok
Дмитро Неміш
Коломия
Bartosz Andrejuk
Warszawa
Albert Jawłowski
Warszawa
Andrriy Snitsarchuk
Lviv
Ольга Будник
Київ
о. Ярослав Петруха
Сопошин
Michał Rzecznik
Warszawa
Вікторія Дмитрук
Львів
Iwona Woloszczakiewicz
Toronto
Grażyna Szmigielska
Warzsawa
Szczęsny Paweł
Piaseczno
Peter Lyashkevich
Sniatyn
Maciej Biskup OP
Szczecin
Katarzyna Trochanowska
Kraków
Katarzyna Kwiatkowska - Moskalewicz
Poznań
Damian Misztuk
Giżycko
Andrzej Musiński
Warszawa
Jakub Olas
Szczecin
Emilia i Jerzy Sulim
Dzierzgoń
Василь Пахолок
Луцьк
Тарас Марусик
Київ
Ks. Yuriy Shchurko
Lviv
Dagmara Świętek
Wrocław
Joanna Konieczna-Sałamatin
Warszawa
Wojciech Boryczko
Krakow
Borys Shumjatsky
Kharkiv
Beata Przygodzka
Szczecin
Kinga Dmitrowska-Gawryś
Warszawa
Bogusława Tabaka
Srokowo
Oksana Krawczyszyn
Pasłęk
Iryna Kovalchuk
Warszawa
Ihor Rantsya
Paryż
Bogdan Sergeyew
Lwów
Cezary Gawryś
Warszawa
Joanna Czudec
Warszawa
Kowal Michał
Węgorzewo
Daria Kantor
Górowo Iławeckie
Andrzej F. Kuroń
Warszawa
Jan Syrnyk
Szczecin
Volodymyr Radko
Lviv
Andrzej Halków
Paris Uniechów
Przybysław Lawenda
Warszawa
Barbara Bojanowska
Katowice
Michał Mirkowicz
Warszawa
Oles Horodetskyy
Roma
JULITA MAHUN
TORONTO
Andrzej Sydor
Kętrzyn
Andrzej Kopinski
Olsztyn
Jarek Zalitacz
Biały Bór
Mykola Sibashvili
Toronto
Elżbieta Kwiecińska
Florencja
Olga Ilchuk
Vinnytsia
Igor Hrywna
Olsztyn
Lyubomyr Tarnovskyy
Lviv
Janina i Włodzimierz Lewczyk
Olsztyn
Dariusz
Libionka
Kluchkovska Iryna/Ключковська Ірина
Lviv/Льві
Michał Lewczyszyn
Przemyśl
Zenon Grabowiecki
Iława
Piotr Komar
Przemyśl
Maria Lubomir Lewczyszyn
Olsztyn
+Borys Gudziak
Paris
Paweł Strzelec
Olsztyn
Palynyczak pierre
Paris
Paweł Lewczyk
Olsztyn
Aleksandra Bzdel
Bartoszyce
Anna Buhaj
Olsztyn
Tetiana Wasowska
Olsztyn
Miroslawa Onuch
Warszawa
Wira Szczucka
Lwiw
Ryszard Kupidura
Poznań
Katarzyna i Stefan Sachryn
Olsztyn
Joanna M. Kociszewska
Chorzów
Bohdan Dołżycki
Straszyn
Bogdan Moczurad
Lwiw
Grzegorz Rzepecki
Lublin
Marek Sergiusz Zadura
Puławy
Beata Wujcik
Toronto
Marek Kita
Kraków
Natalia Woroszylska
Warszawa
Jolanta Prochowicz
Lublin
Kamil Kami ński
Warszawa
Tomasz Arendarczyk
Warszawa
Lida Łojko
BARCIANY
Sebastian Sahajdak
Szczecin
Mikołaj Tabaka
Legnica
Olga Hałabud
Rzeszów
Monika Niedźwiecka
Płock
Jakub Biernat
Warszawa
Łukasz Kobeszko
Warszawa
Andrzej Jaworski
Warszawa
Anieszka Magdziak-Miszewska
Warszawa
Aleksander Wójcik
Kosów
Piotr Pogorzelski
Warszawa
Piotr Pogorzelski
Warszawa
Agata Łuczyńska
Warszawa
Stefan Laszyn
Nowy Jork
Bogumiła Barańska
Świdnica
Maria Hajdukiwicz-Witkowska
Zakopane
Józef Tabaka
Lubin
Zbigniew Nosowski
Warszawa
Рома Костецька
Мостиська
aleksander dziwik
77-230 kępice
Wojciech Jankowski
Lwów/Warszawa
Donata Drewko-Worobel
Biały Bór
Tomasz Sikora
Warszawa
Michał Szachmat
Lublin
Matylda Filas
Warszawa
Andrzej Potocki
Warszawa
Barbara Kaczmarczyk
Warszawa
Anna Seńko-Robine
Paryż- Warszawa
Mirosław Wieczorek
Ostróda
Robert Suwaj
Sulkowice
Ewa Mazgal
Olsztyn
Agata Rózga
Warszawa
Людмила Масалова
Київ
Katarzyna Genatowska
Olsztyn
Anna Fylak
Giżycko
Damian Wutke
Warszawa
Ewa Pilipczuk
Lublin
Mariya Pelekh
Lublin
Józef Ksiądz
Biłgoraj
ks. Igor Hubacz
Pasłęk
Grzegorz Kurka
Wrocław
Maria Podleśna
Lublin
Taras Lysak
Lviv
Roksana Tchórz
Górowo Iławeckie
Anna Kertyczak
Marki
Paweł Być
Biesal
Krzysztof Filcek
Warszawa
Valentin Ruhaylo
Kiev
Justyna Komorowska
Poznań
Mirosław Werbowy
Warszawa
Mirosław Werbowy
Warszawa
Stefania Łajkosz
Warszawa
Богдан Климчук
Луцьк
Roman Sidoruk
Hajnówka
Wojciech Kutnik
Lublin
Krzysztof Łoś
Warszawa
Agnieszka Zachariewicz
Lublin
Mirosław Petryczko
Ciechanów
Agata Świdzińska
Piaski
Piotr Tabaka
Olsztyn
Dariusz Kaczmar
Olsztyn
Krystyna i Mirosław Ilasz
Stargard
Anna Pajdosz
Lublin
Krzysztof Gebura
Starachowice
Maria Krauss
Warszawa
Jarosław Podworski
Olkusz
Iwona Trochimczyk-Sawczuk
Białystok
Małgorzata J. Willaume
Lublin
Małgorzata J. Willaume
Lublin
Anna Tanajewska
Warszawa
Małgorzata Wojtowicz
Warszawa
Jarosław Wujcik
Gdańsk/Przemyśl
Paulina Suszka
Poznań
Iwona Suduł
Barczewo
Anna Okopińska
Warszawa
Natalia Małysz
Węgorzewo
Stefan Migus
Olsztyn
Stefan Migus
Olsztyn
Bohdan Fesnak
Pożdziacz
Piotr Trojański
Kraków
Małgorzata i Pavlo Sodoma
Łódź
Tomasz Stryjek
Warszawa
Adam Stec
Caledon
Volodymyr Oleyko
London
Jarosław Michalik
Kraków
Jan Krzysztof Wasilewski
Lublin
Marta Anna Gajewska
Płock
Piotr Żołondek
Giżycko
Katarzyna Leszczynska
Warszawa - Zurych
Jan Dąbkowski
Warszawa
Joanna Hussakowska
Kraków
Jarosław Bohun
Gdańsk
Emiliano Ranocchi
Kraków
Miroslaw
Szalacha
Miroslaw
Szalacha
Agnieszka Piasecka
Kijów
Jarosław Hirny-Budka
Michałowice
Maciej Tertelis
Warszawa
Mateusz
Gdańsk
Adam Sauer
Warszawa
Gabriela i Zbigniew Kowalczyk
Świdnik
Wojciech Biedak
Poznań
Orest
Zahoroda
Natalia Łopuszyńska
Przemyśl
Michał Fijka
Warszawa
Jan Strzelecki
Warszawa
Paweł Mierzejewski
Warszawa
Monika Sznajder
Warszawa
Marcin Piaseczny
Warszawa
Katarzyna Winiarska
Teremiski
Rafał Szymczak
Warszawa
Miron i Olga Sycz
Górowo Iławeckie
Hanna Vinchyk
Kyiw-Gdansk
Bohdanna Bilyj
Wroclaw
Bohdanna Bilyj
Wroclaw
Bohdanna Bilyj
Wroclaw
Grzegorz Skrukwa
Poznań
Marcin Leon Szymański
Rzeszów
Marcin Leon Szymański
Rzeszów
Jędrzej Witkowski
Warszawa
Alicja Mojko
Pagórek
Marta Ciesielska
Kraków
Nata Radzina
Warszawa
Bogdan IURCHUK
Ukraina
Ireneusz Węglewski
Piotrków Tryb
Roman Biłas
Koszalin
Katarzyna Węzowska
Warszawa
Marek Sierant
Warszawa
Rafał R. Suszek
Warszawa
Anna Szeptycka
Warszawa
Igor Siniczka
Terebowlia
Aleksandr Krusijer
Lwów
Петро Крик - єпископ
Мюнхен
Dorota Cygert
Gdańsk
Katarzyna Kolasińska
Czosnów
Mirosława Dżurko
Węgorzewo
Witalij Mazurenko
Łódż
Kateryna Komar-Macyńska
Gdańsk
Jarosław Turkowski
Toruń
Witalij
Mazurenko
Ярослав Петрусяк
Львів
Tomasz Kowal
Lublin
Marek Żebrowski
Warszawa
Юлія Корнійчук
Київ
Oleg Mandziak
Tychy Stargard
Józef Małek
Nowy Sącz
Jaroslaw Skorupa
Warszawa
Олена Комар
Тучно
Katarzyna Prosińska
Wrocław
Олександр Філь
Щецин
Natalia Maciejewska
Warszawa
Oleg Szlachtycz
Wrocław
Ярослав Луцик
Львів
Jarosław Wienc
Morąg
Stefan Kurdyła
Olsztyn
Наталія Судакова
Київ
Roman Hnatiuk
Przemyśl
Antoni Pilch
Przemyśl
Daria Łopuszyńska
Przemyśl
Tomasz Horbowski
Warszawa/Kiszyniów
Daria
Łopuszyńska
Leszek Melsztyński
Przemyśl
ks.Marek Sośnicki
Kołobrzeg
Michal Kazmir
Tarnopol Ukraina
Ks. Piotr Pawliszcze
Kraków
Jozef Kapustka
Paris (Francja)
Eugeniusz melnyk
Tuławki
Galina Bilotska
Kraków
Oleksii Paskal
Czechowice Dziedzice
Artur Mielnik
Przemyśl
Bogusława Komar
Przemyśl
Wasyl
Zwarycz
Daria Danilec
Przemyśl
Alina Kowalczyk
Wilkanowo
Alina Kowalczyk
Wilkanowo
Maria Terefenko
Poznań
Marta Koval
Gdańsk
Łukasz Adamski
Warszawa
Waleryj Curkan
ukraina,bielgorod-dniestrowski
Teresa Myc
Biały Bór
Anastazja Ficak
Przemyśl
Marianna Jara
Sanok
Włodzimierz Kuper
Olsztyn
Irena Hubiak
Gorzów Wielkopolski
Цибух Тарас
Луцьк
Цибух Тарас
Луцьк
Katarzyna Grabowska
Warszawa
Ireneusz Zendran
Wrocław
Mateusz Malinowski
Krakow
Swietlana Wiczyńska
Warszawa
Юлія Буйських
Київ
Irena Moskalik
Koszalin
Maria Knyś
Olsztyn
Ewa Łoś
Olsztyn
Janusz Mieczkowski
Szczecin
Tatiana Nakonieczna
Przemyśl
Andrzej Szewczyk
Gdansk
Monika Bieganowska
Lublin
Olha Budzish
Puławy
Ilona Jucha
Kraków
Jerzy Darowski
WARSZAWA
Michał Koss
Gdynia
Edward Krzemień
Warszawa
Przemysław Jucha
Kraków
Sławomir Olzacki
Warszawa
Przemysław Pawul
Łódź
Beata Bruin
Lublin
Piotr Jarmoła
Gdańsk
PIOTR KONIEC
PIŁA
Włodzimierz Nakonieczny
Przemyśl
Olena
Zamoyska
Maciej Kozłowski
Warszawa
ks. Jan i Mirosława Łajkosz
Górowo Iławeckie
Krzysztof Persak
Warszawa
Mariana Kril
Lublin
Grzegorz Majewski
Legnica
Maria Kulik
Warszawa
Volodymyr Prytula
Krakow
Andrii Kudriashov
Kraków
Dariusz Pyrz
Małastów
Irena Drozd
Przemyśl
Rusłan Sałamatin
Warszawa
Tadeusz Szczepanik
Czechowice-Dziedzice
Czesława Borowik
Lublin
Arkadiusz Szulc
Sadowa
Marcin Fonfara
Warszawa
Jerzy Wróblewski
Katowice
Lena Zabrodzka
Warszawa
Sławomir Popowski
Warszawa
Witalij Zabrodzki
Warszawa
Michał Ozimek
Warszawa
Anna Łyczewska
Lublin
Olga Wójtowicz
Lublin
Mirosław Głuch
Reszel
Olga Solarz
Przemyśl
Joanna Perlikiewicz-Łyczek
Poznań
Wojciech Paweł Wiatr
Dolany
Zuzanna Groniowska
Warszawa
Roman Melnyk
Poznan
Mirosław Maszlanko
Warszawa
Katarzyna Darwaj Dropko
Lublin
Jan Czarniecki
Odesa
Paweł Kujawa
Toruń
Elżbieta Podleśna
Warszawa
Izabela Stanowska
Lublin
Michał Gumienny
Poznań
Paweł Bardzki
Kielce
Krzysztof Robert Stasiak
Warszawa
Jan Horowski
Nowy Tomyśl
Katarzyna Kruk
Puławy
Igor Ficak
Przemyśl
Anna Polenik-Junko
Kijów/Warszawa
Igor Roman
Bieniewice
Andrzej Szeptycki
Warszawa
Beata Faracik
Częstochowa
Grzegorz Stech
Warszawa
Grzegorz Linkowski
Lublin
Anna&Igor Chraniuk
Poznań
Piotr Giczela
Łuków
Dr Monika Piotrowska-Marchewa
Wrocław
Roman Kabaczij
Kijów
dr Tomasz Kosiek
Stalowa Wola
Pawel Zbierski
Gdansk
Roman Kryk
Warszawa
Karolina Łukaszewicz
Warszawa
Luda Bublyk
Welykyj Lubiń
Marek Wilczyński
Gdańsk
Magdalena Stanowska
Lublin
Piotr Stępniewicz
Warszawa
Natalia Kertyczak
Marki
Jana Stepniewicz
Warszawa
Marta Stafyniak
Slupsk
Mirosław Rowicki
Warszawa - Lwów
Joanna Świderska
Lublin
Rafał Bartochowski
Warszawa
Bogna Chmielewska
Warszawa
Andrzej Stanowski
Lublin
Paweł Ryfun
Koszlin
Robert Zawisza
Bartoszyce