Apel polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych – Заклик українських та польських неурядових організацій