3/10 filmów o Ukrainie „U nas jest wszystko: góry, morze, lasy i pola, rodzące ziemie”.